Heeft u vragen? Bel ons gerust!

(085) 822 80 10

Boomveiligheidscontroleur (BVC)

In drie dagen tijd wordt u voorbereid op het examen Boomveiligheidscontroleur (BVC). Na het examen ontvangt u (bij goed gevolg) het officiële (Groenkeur) BVC-certificaat.

Volgens de wettelijke zorgplicht dienen alle boomeigenaren hun bomen aan een periodieke veiligheidscontrole te onderwerpen. Het is van belang dat deze controle wordt uitgevoerd door een aantoonbaar bekwaam persoon.

Wilt u ook officieel kunnen aantonen dat u de vereiste kennis in huis heeft? Volg dan deze cursus Boomveiligheidscontroleur. In drie dagen wordt u voorbereid op het officiële landelijke examen. In theorie én praktijk wordt ingegaan op het waarom van de controle, de uitvoering van de controlewerkzaamheden en de registratie en interpretatie van de resultaten. Tijdens het buitenprogramma kijkt u vooral naar defectsymptomen en de ‘lichaamstaal’ van bomen. Kort na de laatste cursusdag volgt het examen.

Wat de cursus zo bijzonder maakt, is dat deze wordt afgestemd op uw kennis- en ervaringsniveau. Zo gaat u aan de slag met uw individuele leerpunten en komt u goed beslagen ten ijs op het examen. Slaagt u voor dit examen, dan ontvangt u het certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC) van de Stichting Groenkeur.

Locaties
Opleidingscentrum Bomen

Ligusterbaan 12
2908 LW Capelle a/d IJssel

Opleidingscentrum Bomen

Anthonie Fokkerstraat 33a
3772 MP Barneveld

Eigen locatie

Bij u op kantoor!

Tijdsduur
3 dagen + 1 dag examen
Docenten

Reindert van Braak, senior adviseur
European Tree Technician

 

Simen Brunia
European Tree Technician

Geschikt voor
Uitvoerders, voormannen, toezichthouders en beheerders
Doel van cursus
In drie dagen tijd wordt u voorbereid op het examen Boomveiligheidscontroleur (BVC). Na het examen ontvangt u (bij goed gevolg) het officiële (Groenkeur) BVC-certificaat.

Met deze cursus kunnen 23 ETW hercertificeringspunten worden behaald.
Informatieblad
Download het pdf bestand voor meer informatie over de cursus.
Download